Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe Toruń

Ocieplanie pianką PUR - Toruń Bydgoszcz Ile kosztuje ocieplenie pianką - Cena ocieplania PUR
Technologie ocieplania domu
1 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – redukcja zmarszczek i ujędrnianie skóry
24 września, 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma bezustannie wiele zadań, jakie wymagają odpowiedzialności i solidności. Właściwe reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi jest priorytetem jego pracy. Każda sprawa, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o naruszenie praw zawartych w kodeksie karnym i innych ustawach należy do szeroko rozumianych spraw karnych. Można je posortować na mniejsze kategorie, które obejmują typy wykroczeń: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to sprawy, z którymi adwokaci stykają się najczęściej. W tej grupie znajdują się wykroczenia, jakie mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Z reguły są to przestępstwa związane z ruchem drogowym, np. jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc zarówno sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci zajmują się też sprawami dotyczącymi posiadania narkotyków, a także wyłudzeń oszustw, kradzieży lub fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy w prawie karnym, powodują znaczącą krzywdę wobec poszkodowanych, to znaczy negatywnie oddziałują na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, wykroczenia seksualne, a także morderstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najlżejsze powszechne sprawy karne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do trudniejszych spraw, dlatego że odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym i mogą mieć niekorzystny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki pośród innych zadań reprezentacyjnych, pilnują też tego, żeby postępowanie jak najmniej oddziaływały na pozycję, renomę i interesy firm. Karne sprawy gospodarcze tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszystkich czynności wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla firm mogą wywoływać wszelkiego rodzaju oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Bardzo często realizowane przez kancelarię prawną postępowania tyczą się również malwersacji finansowych – w tym też internetowych oraz biernego lub czynnego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma przekonywać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest też dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły karne sprawy skarbowe są rezultatem nieodpowiedniego wykonywania rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń zwykle nie wynika z niewiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne oddaje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami firm, ale jest też zasadne , kiedy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom z zamiarem wywołania szkody i ze względu na wzmożony nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie potrzebny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również kiedy w ciągu postępowań kontroli skarbowej zostaną udowodnione zarobki z tajnych źródeł. Zdarza się także, że drogą sądową należy dopominać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne tyczą się osób, które wcześniej zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą w związku z tym wykonać pewnie czynności. Są to więc sprawy powiązane z formą i warunkami odbywania wyroku i zapłatą grzywny lub wykonywaniem obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w zabieganiu o korzystniejsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy obejmujące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego lub przerwy w podawaniu się karze więzienia. Często skazani również zabiegają o wydanie kary łącznej w przypadku, jeśli popełnionych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Bywają również przypadki, w których osadzony żąda zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na złe warunki w areszcie. Adwokat może również osiągnąć rozłożenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniejszej szkodliwości społecznej należą do grupy wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to skutki tych działań mogą być dla sprawców znaczące i obejmować takie konsekwencje karne jak np.: zakazy pełnienia pewnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Często zaliczane są tu też wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, choć z reguły są to mniej poważne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to również nieprzepisowe pozbywanie się odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego lub kierowanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają tak samo sumiennej pracy adwokata, jak w przypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.